Proces rehabilitacji wspomagany jest nowoczesną technologią i innowacyjnymi metodami. Rehabilitacja, zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jest kompleksową aktywnością dla osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie. Ostatecznym celem tej procedury jest przywrócenie im w jak największym stopniu zdrowia fizycznego i psychicznego.

Udany proces rehabilitacji powinien prowadzić do zdolności do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i pracy. Aby uzyskać najlepsze wyniki, rehabilitacja powinna rozpocząć się jak najszybciej. W 2016 roku Polacy na rozpoczęcie rehabilitacji czekali średnio ponad pięć miesięcy. W tym przypadku ich skuteczność jest mocno ograniczona.

Nowoczesna Technologia i Rehabilitacja

Ministerstwo Gospodarki jako pierwsze dostrzegło potencjał technologii informacyjnej jako narzędzia wspierającego proces podnoszenia jakości życia w społeczeństwie. Opracowano Katalog Specjalności Wywiadu Narodowego (KIS). W ramach tego narodził się pomysł wykorzystania tzw. technologii telemedycznej. Są to różne algorytmy, programy, produkty i rozwiązania, które można dostosować do istniejących technologii komunikacyjnych i informacyjnych. Działania te mają na celu radykalną poprawę sposobu archiwizacji, przechwytywania i analizy danych dotyczących zdrowia pacjentów. Dostęp do tych informacji należy zapewnić pracownikom służby zdrowia. W rehabilitacji najbardziej przydatne są wszelkie urządzenia kompensacyjne, terapeutyczne, rehabilitacyjne i diagnostyczne, które wspomagają pracę terapeuty. Z ich pomocą można wdrożyć zarówno zupełnie nowe formy leczenia, jak i udoskonalić istniejące metody rehabilitacji. Oprócz poprawy skuteczności nowoczesna technologia może również pomóc w obniżeniu kosztów leczenia.

Katalog nowoczesnych technologii wspierających proces rehabilitacji

Proces rehabilitacji
Proces rehabilitacji

Najbardziej wszechstronne z nich to różne aplikacje przeznaczone do użytku na urządzeniach mobilnych. Są one powszechnie dostępne, a ośrodki rehabilitacyjne mogą inwestować w specjalne oprogramowanie z zakresu terapii rehabilitacyjnej. Każda dostępna aplikacja ma na celu przyspieszenie procesu powrotu do zdrowia pacjenta. E-rehabilitacja staje się coraz istotniejszym czynnikiem wspierającym działalność dużych ośrodków rehabilitacyjnych. Programy te często zawierają różne przydatne funkcje, takie jak możliwość prowadzenia dziennika dostępu lub rejestracji pacjenta. Ciekawą kategorią są aplikacje przeznaczone do obserwacji funkcji fizjologicznych osób zaangażowanych w proces rehabilitacji. Dobrym przykładem jest program natychmiastowego pomiaru tętna, który jest w stanie dokładnie zmierzyć ciśnienie krwi bez ingerencji z zewnątrz. Wiele aplikacji jest przeznaczonych dla osób poddawanych rehabilitacji w domu. Mogą zawierać przydatne katalogi ćwiczeń rehabilitacyjnych. Po prostu wybierz traumę związaną z tym użytkownikiem z listy. Oprócz krótkiego opisu tego urazu otrzymamy również najlepsze rodzaje ćwiczeń w postaci krótkich filmów. Takie aplikacje pomagają rozwijać funkcje motoryczne i ogólną koordynację pacjenta. Niektóre z nich pozwalają terapeutom kontrolować efekty ich płatnej rehabilitacji w domu.

Innowacyjne formy leczenia

W przypadku dzieci z porażeniem mózgowym ważne jest znalezienie sposobu na skuteczne ćwiczenia. Tutaj przydają się specjalne skafandry kosmiczne, takie jak ortezy rehabilitacyjne DUNAG Type 02. Sznurki umieszczone między elementami skafandra kosmicznego mogą równoważyć i korygować systemy biomechaniczne osób zaangażowanych w rehabilitację. Utrwalenie prawidłowych wzorców ruchowych znacznie ułatwi ci odzież robocza. SpiderSuit i Upsee są również dostępne. Pierwsza skierowana jest do pacjentów z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Przebieg choroby jest często ściśle związany z defektami, które pojawiają się podczas rozwoju prenatalnego. Z drugiej strony stojak Upsee jest szczególnie przydatny do nauki chodzenia i stania w pozycji pionowej. Dzieci z deficytami nerwowo-mięśniowymi mogą bardzo skorzystać z tego typu rehabilitacji. Takie dzieci mogą prowadzić w miarę normalne życie – spacery i zabawy z rówieśnikami nie są już wielkim wyzwaniem.

Zobacz najlepsze usługi:

Innowacja w danej metodzie nie musi opierać się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Doskonałym przykładem jest tak zwana dogoterapia (kynoterapia). Jest to forma rehabilitacji poprzez ćwiczenia i zabawę ze specjalnie wyszkolonymi psami. Jest to szczególnie przydatne dla dzieci z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową. Istotną zaletą dogoterapii jest to, że bezpośredni i długotrwały kontakt z psem prowadzi do rozwoju sfery emocjonalnej. Powodzenie tego podejścia zależy w dużej mierze od tego, czy osoba zdrowiejąca zdoła nawiązać psychologiczną więź z psem.