Szczecin przegląd samochodu – jak często powinien być wykonywany? Posiadanie samochodu wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu obowiązków. Przykładem jest chociażby konieczność zawierania umowy ubezpieczenia OC, a także rejestracja pojazdu. Jako właściciele jesteśmy zobowiązani do wykonywania regularnych badań technicznych.

Jak często powinniśmy robić przegląd samochodu? Co jest niezbędne do przeglądania pojazdu? Jak długo trwa proces związany z przeglądem samochodu? Co dzieje się w sytuacji, kiedy pojazd nie przejdzie przeglądu? Jaki wpływ ma przegląd samochodu w Szczecinie na ubezpieczenie OC? W celu uzyskania odpowiedzi na te pytania serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem, który z pewnością rozwieje wszelkie wątpliwości naszych czytelników. 

Jak często powinniśmy robić przegląd samochodu?

Sprawność naszego samochodu to bardzo ważna kwestia, którą powinniśmy każdorazowo kontrolować. Dzięki temu jest nieco mniejsze ryzyko wystąpienia ewentualnej awarii, jednocześnie maksymalizujemy własne bezpieczeństwo- prawdopodobieństwo wypadku jest mniejsze. Potocznie wiele osób mówi, że musi wykonać przegląd okresowy czterokołowca, jednak w praktyce mowa o badaniu technicznym. Proces ten polega na tym, aby skontrolować te elementy samochodu, które mogą mieć bezpośredni wpływ na nasze bezpieczeństwo na drodze.

Przegląd samochodu Szczecin jest przeprowadzany w dowolnej stacji kontroli. Całość powinna być wykonywana z następującą częstotliwością. Pierwsze badanie wykonuje się dokładnie po 3 latach. Drugie po minięciu okresu 2 kolejnych lat. Jeśli chodzi o pozostałe badania, to są one przeprowadzane corocznie. Warto w tym miejscu mieć świadomość tego, że w sytuacji, gdy samochód posiada instalację gazową, wówczas przegląd powinien być przeprowadzany każdego roku.

Co jest niezbędne do przeglądania pojazdu?

Wiemy już, jak często powinien być przeprowadzany przegląd samochodu Szczecin. Warto uzyskać nieco więcej informacji na temat tego, czego tak właściwie będziemy potrzebować, jeśli zdecydujemy się na taki proces. W pierwszej kolejności specjalista, który będzie zajmował się badaniem technicznym, poprosi nas o to, aby okazać mu dowód rejestracyjny pojazdu. W praktyce jest to jedyny dokument, który będziemy musieli ze sobą zabrać. Co jeszcze potrzebujemy, aby przegląd samochodu Szczecin zakończył się powodzeniem? Jeśli nie posiadamy dowodu rejestracyjnego, wówczas kluczowa jest karta pojazdu.

Alternatywnym rozwiązaniem jest pozwolenie czasowe, które także cieszy się dużą popularnością. Jako ciekawostkę warto w tym miejscu przytoczyć, że pracownik stacji kontroli pojazdów może od nas wymagać opcjonalnych dokumentów, jeśli przeznaczenie pojazdu jest specjalne lub konieczność wynika z technicznej konstrukcji samochodu. Jakie dokumenty mają wówczas znaczenie? Mowa o takich, które potwierdzą legalność instalacji, a także przystosowanie samochodu do takiego użytkowania. Są potrzebne w sytuacji, gdy badanie będzie dotyczyć pojazdu wykorzystywanego jako taksówka, z instalacją LPG lub pojazdów ADR, które odpowiedzialne są za przewożenie niebezpiecznych substancji. Pamiętajmy o tym, że przegląd samochodu Szczecin to bardzo ważny proces, który pod żadnym pozorem nie może być bagatelizowany- w końcu od niego zależne jest nasze bezpieczeństwo.

Jak długo trwa proces związany z przeglądem samochodu?

Przegląd samochodu Szczecin w zdecydowanej większości przypadków trwa od 15 do 30 minut. Jest to zależne od stanu technicznego naszego czterokołowca, a także od tego czy ekspert ma doświadczenie. W praktyce może to potrwać dłużej, jeśli zostaną wykryte jakieś nieprawidłowości. Specjaliści bardzo drobiazgowo sprawdzają pojazdy, testują poszczególne układy. Niektóre czynności przeprowadzane są przez urządzenia, inne aspekty weryfikowane są ręcznie. 

Co dzieje się w sytuacji, kiedy pojazd nie przejdzie przeglądu?

Szczecin przegląd samochoduW niektórych przypadkach przegląd samochodu Szczecin może zakończyć się niepowodzeniem. Mowa o sytuacjach, w których zagrożone jest bezpieczeństwo kierowcy lub innych uczestników ruchu drogowego. Diagnosta zatrzymuje wówczas dowód rejestracyjny i przesyła go do wydziału komunikacji. Auto musi być bezzwłocznie odholowane do warsztatu, w którym wszelkie problemy zostaną wyeliminowane. Dopiero wtedy możemy ponownie wybrać się do stacji kontroli. Po pozytywnym wyniku badania kierowca może odebrać dowód w wydziale komunikacji. Niekiedy usterki jednak nie zagrażają bezpieczeństwu jazdy. Wówczas właściciel otrzyma informacje o awariach, które muszą być usunięte. Na dopełnienie tego obowiązku mamy 14 dni.

Jaki wpływ ma przegląd samochodu na ubezpieczenie OC?

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że przegląd samochodu Szczecin ma ogromne znaczenie. Jeśli spowodowalibyśmy szkodę pojazdem, który posiada ważne badanie, wówczas ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. Nie jest jednak zwolniony z odpowiedzialności z tego tytułu. Zupełnie inaczej wygląda to, jeśli auto nie ma przeglądu. Wówczas weryfikowane jest czy mogło się to przyczynić do powstania szkody. 

READYauto serwis samochodowy
Zielonogórska 33
71-084 Szczecin
721 956 919
www.readyauto.pl