Jakie prawa ma ochroniarz w swoim zakładzie pracy? Praktycznie każda poważna firma korzysta z usług ochroniarzy. Agencja ochrony osób i mienia zapewnia nie tylko bezpieczeństwo pracowników i klientów, ale też minimalizuje szanse na kradzież mienia. Ochroniarze w zależności od miejsca swojej pracy mają różnorodne prawa w miejscu wykonywania zawodu. Podstawowe zasady są jednak zwyczajowo podobne. Czym różnią się te uprawnienia w zależności od zakładu pracy?

Prawa ochroniarza w zależności od miejsca pracy

Ochroniarz może pracować zarówno jako ochrona eventu, w biurowcu, supermarkecie, jak i przy produkcji filmu. W każdej z tych prac ma inny rodzaj uprawnień w trakcie wykonywania zawodu. Przykładowo przy ochronie imprez masowych trzeba przeszukiwać osobę przy wejściu, z kolei przy wejściu do sklepu jest to zabronione (chyba że jest podejrzana o kradzież). Istnieją specjalne rodzaje ochrony, gdzie pracownik skupia się na bezpieczeństwie jednej osoby.

Wiele w takim przypadku zależy od jego statusu. Występuje wtedy podział na ochronę kwalifikowaną i niekwalifikowaną. W przypadku tej pierwszej zakres praw jest dużo większy. Ochroniarze wpisywani są wtedy na specjalną listę pracowników, która może dotyczyć też zabezpieczeń technicznych. Dotyczy to też osób, które uzyskały w swoim czasie licencje pierwszego i drugiego stopnia. Istotne jest zatem przyporządkowanie miejsca pracy do statusu ochroniarza.

Ochrona kwalifikowana i niekwalifikowana

W celu znalezienia się w gronie osób z listy kwalifikowanej trzeba spełnić kilka warunków. To istotne z perspektywy tak odpowiedzialnych funkcji jak na przykład ochrona osobista VIP. Podstawą jest brak karalności, które potwierdzane jest przez specjalne zaświadczenie. Problem zaczyna się w przypadku dodatkowych szkoleń, które dotyczą między innymi strzelania i samoobrony. Ważna jest także znajomość wszelkich technik interwencyjnych. Obowiązują też specjalne przepisy z zakresu ochrony mienia i poszczególnych osób. Wszystkie te zdolności nabywa się na specjalnym kursie, który trzeba powtarzać regularnie co 5 lat.

To, co odróżnia ochronę kwalifikowaną od niekwalifikowanej jest właśnie znajomość przepisów i praw. Ochroniarze niekwalifikowani najczęściej są zatrudniani bez doświadczenia. To oferty, które pojawiają się na najpopularniejszych stronach z propozycjami pracy. Są zazwyczaj nisko opłacane i ograniczają się do obserwowania klientów bądź osób, które odwiedzają magazyn czy inne miejsce pracy. Często ich zakres obowiązków sprowadza się do informowania o niebezpieczeństwie ochroniarzy wyższych stopniem. Ich jedynym atutem jest monitoring oraz dobry wzrok.

Całkiem inaczej jest w przypadku osoby kwalifikowanej. Może ona we własnym zakresie ustalać, komu wolno, a komu nie wolno przebywać na terenie miejsca pracy. Dozór mienia polega między innymi na legitymowaniu osób, czyli żądania od nich dokumentów uprawniających do bycia w danym miejscu. Może ona wyraźnie oznajmić, że dany gość budynku ma go jak najszybciej opuścić. W przypadku stwierdzenia zagrożenia ze strony podejrzanej osoby może też wezwać służby publiczne typu policja. To, co wyróżnia pracownika kwalifikowanego jest możliwość skorzystania ze środków przymusu bezpośredniego. Ciąży wtedy na nim duża odpowiedzialność. Może wtedy korzystać pałek, kajdanek, a nawet psów służbowych i broni palnej.

Obowiązki ochroniarza w miejscu pracy

Na polecenie osoby korzystającej z miejsca pracy ochroniarza – może ona poprosić go o okazanie legitymacji. W przypadkach ochrony niekwalifikowanej trzeba wtedy poprosić o to przełożonego. Ochrona fizyczna obiektów nie może przełożyć się na przekraczanie uprawnień, bo grozi to odpowiedzialnością karną. Obowiązkiem ochroniarza jest dostosowanie się do obowiązujących procedur, nawet kosztem podejrzenia klienta o kradzież lub nieprawidłowe zachowanie. Klient w bardzo prosty sposób może oskarżyć ochroniarza o np. naruszenie nietykalności cielesnej. Zasady powinni opanować też osoby ochrony niekwalifikowanej.

Czy ochroniarz ma prawo przeszukać klienta?

Jakie prawa ma ochroniarz w swoim zakładzie pracy?Od zawsze w Polsce trwa dyskusja na temat przekraczania uprawnień podczas przeszukiwań. Wiele osób czuje się niepewnie podczas zakupów i nie wie, czy mogą zostać poproszone o pokazanie plecaka lub kieszeni. Przeszukiwanie to nie ochrona imprez masowych, gdzie do takich sytuacji dochodzi bardzo często. Rozwiązania siłowe są ostatecznością i praktycznie w ogóle się nie zdarzają. Wyjątkiem jest wyjątkowa agresywność klienta lub bardzo podejrzane zachowanie.

W przypadku sklepów ochroniarze mogą jednak jak najbardziej zapytać o zawartość rzeczy klienta. Dzieje się to jednak wyłącznie po przekroczeniu linii kas lub wyjścia sklepowego. Jeżeli jednak wszystko dzieje się w środku sklepu – ochroniarz nie ma takich uprawnień w miejscu pracy jak policja. Nie może też przesłuchiwać danej osoby. Ochroniarz może jedynie podejrzewać o coś klienta, a dopiero potem zweryfikować wszystko przy kasie i wyjściu. Jeżeli podejrzana osoba odmówi to ochrona może poprosić delikwenta o udanie się do pomieszczenia socjalnego. Tam może odbyć się szczegółowe przeszukanie. Klient może odmówić, ale może liczyć się z przyjazdem policji. Nawet w przypadku ochrony niekwalifikowanej, która taki sklep często obsługuje.