Jakie prawa ma ochroniarz w swoim zakładzie pracy?

Jakie prawa ma ochroniarz w swoim zakładzie pracy? Praktycznie każda poważna firma korzysta z usług ochroniarzy. Agencja ochrony osób i mienia zapewnia nie tylko bezpieczeństwo pracowników i klientów, ale też minimalizuje szanse na kradzież mienia. Ochroniarze w zależności od miejsca swojej pracy mają różnorodne prawa w miejscu wykonywania zawodu. Podstawowe zasady są jednak zwyczajowo podobne. Czym różnią się te uprawnienia w zależności od zakładu pracy?

Prawa ochroniarza w zależności od miejsca pracy

Ochroniarz może pracować zarówno jako ochrona eventu, w biurowcu, supermarkecie, jak i przy produkcji filmu. W każdej z tych prac ma inny rodzaj uprawnień w trakcie wykonywania zawodu. Przykładowo przy ochronie imprez masowych trzeba przeszukiwać osobę przy wejściu, z kolei przy wejściu do sklepu jest to zabronione (chyba że jest podejrzana o kradzież). Istnieją specjalne rodzaje ochrony, gdzie pracownik skupia się na bezpieczeństwie jednej osoby.

Wiele w takim przypadku zależy od jego statusu. Występuje wtedy podział na ochronę kwalifikowaną i niekwalifikowaną. W przypadku tej pierwszej zakres praw jest dużo większy. Ochroniarze wpisywani są wtedy na specjalną listę pracowników, która może dotyczyć też zabezpieczeń technicznych. Dotyczy to też osób, które uzyskały w swoim czasie licencje pierwszego i drugiego stopnia. Istotne jest zatem przyporządkowanie miejsca pracy do statusu ochroniarza.

Ochrona kwalifikowana i niekwalifikowana

W celu znalezienia się w gronie osób z listy kwalifikowanej trzeba spełnić kilka warunków. To istotne z perspektywy tak odpowiedzialnych funkcji jak na przykład ochrona osobista VIP. Podstawą jest brak karalności, które potwierdzane jest przez specjalne zaświadczenie. Problem zaczyna się w przypadku dodatkowych szkoleń, które dotyczą między innymi strzelania i samoobrony. Ważna jest także znajomość wszelkich technik interwencyjnych. Obowiązują też specjalne przepisy z zakresu ochrony mienia i poszczególnych osób. Wszystkie te zdolności nabywa się na specjalnym kursie, który trzeba powtarzać regularnie co 5 lat.

To, co odróżnia ochronę kwalifikowaną od niekwalifikowanej jest właśnie znajomość przepisów i praw. Ochroniarze niekwalifikowani najczęściej są zatrudniani bez doświadczenia. To oferty, które pojawiają się na najpopularniejszych stronach z propozycjami pracy. Są zazwyczaj nisko opłacane i ograniczają się do obserwowania klientów bądź osób, które odwiedzają magazyn czy inne miejsce pracy. Często ich zakres obowiązków sprowadza się do informowania o niebezpieczeństwie ochroniarzy wyższych stopniem. Ich jedynym atutem jest monitoring oraz dobry wzrok.

Całkiem inaczej jest w przypadku osoby kwalifikowanej. Może ona we własnym zakresie ustalać, komu wolno, a komu nie wolno przebywać na terenie miejsca pracy. Dozór mienia polega między innymi na legitymowaniu osób, czyli żądania od nich dokumentów uprawniających do bycia w danym miejscu. Może ona wyraźnie oznajmić, że dany gość budynku ma go jak najszybciej opuścić. W przypadku stwierdzenia zagrożenia ze strony podejrzanej osoby może też wezwać służby publiczne typu policja. To, co wyróżnia pracownika kwalifikowanego jest możliwość skorzystania ze środków przymusu bezpośredniego. Ciąży wtedy na nim duża odpowiedzialność. Może wtedy korzystać pałek, kajdanek, a nawet psów służbowych i broni palnej.

Obowiązki ochroniarza w miejscu pracy

Na polecenie osoby korzystającej z miejsca pracy ochroniarza – może ona poprosić go o okazanie legitymacji. W przypadkach ochrony niekwalifikowanej trzeba wtedy poprosić o to przełożonego. Ochrona fizyczna obiektów nie może przełożyć się na przekraczanie uprawnień, bo grozi to odpowiedzialnością karną. Obowiązkiem ochroniarza jest dostosowanie się do obowiązujących procedur, nawet kosztem podejrzenia klienta o kradzież lub nieprawidłowe zachowanie. Klient w bardzo prosty sposób może oskarżyć ochroniarza o np. naruszenie nietykalności cielesnej. Zasady powinni opanować też osoby ochrony niekwalifikowanej.

Czy ochroniarz ma prawo przeszukać klienta?

Jakie prawa ma ochroniarz w swoim zakładzie pracy?Od zawsze w Polsce trwa dyskusja na temat przekraczania uprawnień podczas przeszukiwań. Wiele osób czuje się niepewnie podczas zakupów i nie wie, czy mogą zostać poproszone o pokazanie plecaka lub kieszeni. Przeszukiwanie to nie ochrona imprez masowych, gdzie do takich sytuacji dochodzi bardzo często. Rozwiązania siłowe są ostatecznością i praktycznie w ogóle się nie zdarzają. Wyjątkiem jest wyjątkowa agresywność klienta lub bardzo podejrzane zachowanie.

W przypadku sklepów ochroniarze mogą jednak jak najbardziej zapytać o zawartość rzeczy klienta. Dzieje się to jednak wyłącznie po przekroczeniu linii kas lub wyjścia sklepowego. Jeżeli jednak wszystko dzieje się w środku sklepu – ochroniarz nie ma takich uprawnień w miejscu pracy jak policja. Nie może też przesłuchiwać danej osoby. Ochroniarz może jedynie podejrzewać o coś klienta, a dopiero potem zweryfikować wszystko przy kasie i wyjściu. Jeżeli podejrzana osoba odmówi to ochrona może poprosić delikwenta o udanie się do pomieszczenia socjalnego. Tam może odbyć się szczegółowe przeszukanie. Klient może odmówić, ale może liczyć się z przyjazdem policji. Nawet w przypadku ochrony niekwalifikowanej, która taki sklep często obsługuje.

Jak pozyskać środki z Unii na rozwój firmy?

Jak pozyskać środki z Unii na rozwój firmy? Obecnie coraz więcej osób poszukuje źródeł finansowania dla swojej firmy. Niestety, nie możemy liczyć na środki krajowe w takiej ilości, jak jeszcze do niedawna. Alternatywą pozostają więc pożyczki unijne na start lub w ogóle pożyczki dla przedsiębiorców ze środków unijnych. Jak je pozyskać? Czy każdy może liczyć na finansowanie? Odpowiadamy.

Głównie dla początkujących

Zacznijmy od tego, że o pożyczkę na start mogą ubiegać się głównie osoby, które jeszcze nie prowadzą działalności gospodarczej. Dlaczego właśnie tak to wygląda? Otóż środki unijne mają niejako napędzać gospodarkę. Owszem, samorządy realizują inwestycje z tych pieniędzy, jednak w gruncie rzeczy nie są to dochodowe przedsięwzięcia. Mają one służyć społeczeństwu. Zaś firmy wykonujące prace inwestorskie mogą właśnie w ten sposób “pozyskać” środki z Unii. Nie otrzymają ich jednak za darmo – muszą wykonać konkretną pracę, za którą należeć się im będzie zapłata. Przedsiębiorcy mogą jedynie liczyć na pożyczkę płynnościową POIR, która ma nieco złagodzić skutki, jakie koronawirus przyniósł naszej gospodarce. Tymczasem najwięcej pieniędzy unijnych czeka na tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem. Pożyczka na start ma im pomóc pokryć pierwsze, zwykle duże koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Co więcej, ma ona za zadanie zaktywizować bezrobotnych, którzy chcieliby prowadzić swój biznes.

Środki zależne od projektu

Każda gmina otrzymuje pewną część środków unijnych. Z nich też może, choć wcale nie musi, udzielać pożyczek dla firm na start. Tutaj ponownie chodzi o to, aby najwięcej pieniędzy otrzymały najbiedniejsze gminy. Dzięki temu ich włodarze mogą nieco zaktywizować mieszkańców do zakładania własnych firm. Aby pozyskać środki unijne, musimy w pierwszej kolejności znaleźć dobry projekt. Każdy z nich stawia kandydatom nieco inne wymagania. Czasami przyszli przedsiębiorcy muszą posiadać pewien kapitał własny. Czasem muszą być to osoby bezrobotne, które wcześniej nie prowadziły własnej działalności gospodarczej. W jeszcze innych projektach kandydat musi mieć ukończone ileś, na przykład 20 lub 30, lat. Jeśli nie spełnimy wymogów formalnych, nie otrzymamy pieniędzy. W pierwszej kolejności sprawdzane są właśnie one. Obecnie środki unijne mogą pozyskać mieszkańcy województwa śląskiego. Może się to jednak zmienić, ponieważ Polska dostała do dyspozycji duże pieniądze z Unii. Wszystko zależy od tego, jak poszczególne gminy będą chciały pieniądze wykorzystać.

Dobry biznesplan

Każdy, kto chciałby otrzymać pożyczkę z Unii, musi przedstawić dobry biznesplan. Przedsiębiorcy często skarżą się, że biznesplan musi być bardzo szczegółowy i sporządzenie go sprawia im niemały problem. Tymczasem bez dobrego biznesplanu pieniędzy nie otrzymamy. Dlaczego? Ponieważ Unia dotuje jedynie biznesy potencjalnie dochodowe lub też korzystne społecznie. Co to oznacza? W pierwszym przypadku wyznaczone osoby sprawdzą, czy nasza firma ma szansę przetrwać na rynku. W drugim zaś przypadku zbadają, czy przykładowo będziemy w stanie stworzyć tyle miejsc pracy, ile przewidujemy. Dobry biznesplan to nie wróżenie z kart – musi on znajdować pokrycie w aktualnych danych gospodarczych i w obecnej sytuacji rynkowej. Biznesplan, wraz z niezbędną dokumentacją, musimy przedłożyć w odpowiednim urzędzie. Każda gmina wyznacza inny podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie i analizę wniosków o dotacje unijne. Na odpowiedź zwykle poczekamy około miesiąca, lecz w niektórych przypadkach czas ten wydłuża się nawet do trzech miesięcy.

Środki dla istniejących przedsiębiorstw

Czasami pieniądze z Unii gmina chce przeznaczyć na jakiś konkretny cel. Wtedy też po pieniądze mogą zgłaszać się już istniejące firmy. Przykładowo instytucje filmowe mogą otrzymać środki na nakręcenie filmu w konkretnej tematyce. Zaś muzea mogą starać się o pieniądze celem właściwej konserwacji zabytków. Przykładów tego typu celów szczególnych jest wiele. Zasada jest jednak zawsze taka sama. Musimy, przede wszystkim, wypełnić odpowiedni wniosek. W nim zaś załączamy informacje odnośnie stanu finansów naszej firmy. Chodzi tu jednak nie o wnikliwą analizę ekspercką. Specjaliści chcą mieć jedynie pewność, że firma nie stoi – kolokwialnie mówiąc – na skraju bankructwa. Powinniśmy również dołączyć do wniosku pismo na wzór biznesplanu. Musi być ono sporządzone przez eksperta. Pismo zawiera bowiem szczegółowy opis tego, w jaki sposób firma wydatkuje pieniądze pozyskane z projektu unijnego. Musimy więc umieścić w nim szczegółowy plan prac oraz wstępny kosztorys. Pamiętajmy, że tego typu projekty nie pojawiają się w danym rejonie zbyt często. Powinniśmy więc na bieżąco śledzić stronę ministerialną, na której znajdziemy informacje o projektach unijnych. Zwróćmy uwagę, że środki z Unii to nie całkowicie darmowe pieniądze, a właśnie pomoc na założenie lub rozwój firmy. Niemniej jednak warto się o nie postarać. Często pożyczki unijne, nie mówiąc już o projektach celowych, są niemalże bezzwrotne. Wystarczy tylko spełnić kilka podanych w każdej umowie warunków.