Jak działa ochrona obwodowa ogrodzeń i obiektów? Kontrola obwodowa ma na celu osiągnięcie dwóch głównych celów – zapobieżenie wejściu na teren z zewnątrz lub wyjście z niego od wewnątrz. Ponadto skupia się w szczególności na przeciwdziałaniu zagrożeniom zewnętrznym i rozwiązaniu głównego zadania. To znaczy  pozwala na zwiększenie czasu pracownikom ochrony na reakcję na zachowanie intruza, zanim spowoduje on uszkodzenie obiektu lub znajdującego się w nim cennego mienia.

Jakie są rodzaje kontroli obwodowej?

Jak działa ochrona obwodowa ogrodzeń i obiektów?Formalnie kompleks środków związanych z ochroną obwodową obejmuje budowę ścian, ogrodzeń i innych ogrodzeń wokół chronionego obiektu. Niemniej jednak zwykła bierna obrona terytorium nie wystarczy, biorąc pod uwagę możliwe pokonanie przeszkody. W rezultacie granice zewnętrzne są zwykle wyposażone w dodatkowe środki, spośród których najbardziej rozpowszechnione są specjalne systemy ochrony obwodowej. Istnieją dwie główne kategorie technologii wykorzystywanych do wykrywania włamań – przewodowa i bezprzewodowa. Ze względu na połączenie zalet i wad każdego z nich, najbardziej zrównoważonym rozwiązaniem są systemy ochrony obwodowej rejestrującej drgania.

Jak działa ochrona obwodowa? System detekcji drgań to inteligentny typ alarmów obwodowych przeznaczonych do ochrony granic obiektów o różnym stopniu złożoności. Ma prawie 100% wskaźnik wykrywania włamań. Ponadto wykazuje podobną funkcjonalność na ogrodzeniach dowolnego typu i niezależnie od cech konstrukcji ochronnych. System ochrony obwodowej obejmuje czujniki drgań, kontroler, detektory, kabel (ochrona przewodowa) i oprogramowania.

Do ochrony obiektów i ogrodzeń wykorzystywany jest również monitoring wizyjny. Składa się z wielu nowoczesnych kamer, które kierowane są w obszar naruszenia danego detektora. Dobrze sprawdzają się także drony, które przekazują ważne informacje do określonego systemu. Dla ochrony mogą służyć również: megafony sieciowe, systemy radarowe, sygnalizacja optyczno-akustyczna a także system zarządzania obiektem.  

Zobacz koniecznie:

Czym się cechują kontrolery obwodowe?

  • Żadnych martwych punktów – obsługa dowolnych schematów montażu czujników
  • Minimalna liczba fałszywych alarmów – unikalne algorytmy przetwarzania sygnału i wsparcie dla elastycznych trybów regulacji dla różnych sekcji obwodu. Odporne na wiatr, lądowanie ptaków, uderzenia pioruna, deszcz, śnieg itp.
  • Wszelkie warunki klimatyczne – praca ze stałą czułością przy wahaniach temperatury. Brak konieczności dodatkowej regulacji przy zmianie sezonu (zima / lato).
  • Wysoka odporność na zakłócenia – odporność na ruch grup ludzi i pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia, promieniowanie z telefonów komórkowych, zakłócenia elektromagnetyczne, szum akustyczny, pojedyncze wstrząsy itp.
  • Autonomia czujnika – wbudowana pamięć do przechowywania informacji o ostatnich zdarzeniach i czasie ich wystąpienia. Autonomiczne przetwarzanie sygnału z późniejszą transmisją do kontrolera.
  • Integracja z systemami zewnętrznymi – wzmocnienie bezpieczeństwa poprzez podłączenie do systemów monitoringu i analityki wideo, systemów kontroli dostępu, systemów sygnalizacji z możliwością śledzenia trasy intruza.
  • Wykrywanie włamań różnego typu – wspinanie się za pomocą improwizowanych środków i bez, piłowanie, akty wandalizmu itp.
  • Doskonałe wsparcie techniczne – krótkie terminy dostaw, obsługa techniczna na najwyższym poziomie oraz fachowe doradztwo na wszystkich etapach montażu i eksploatacji systemu ochrony obwodowej.

Gotowe rozwiązanie do ochrony terenu

Jak widać jakość systemu ochrony obwodowej zależy nie tylko od ogólnej niezawodności i skuteczności wykrywania prawdziwych intruzów, ale także od odporności na fałszywe alarmy. Brak reakcji na zjawiska naturalne (śnieg, deszcz, wiatr), zachowanie ptaków i zwierząt znacząco zmniejsza obciążenie pracowników. Ponadto system musi rozróżniać ingerencje spowodowane przez człowieka, takie jak na przykład osoby przejeżdżające obok lub przejeżdżające pojazdy. Należy również zwrócić uwagę na maksymalną długość obsługiwaną przez kontrolery ochrony obwodowej. Im dłuższą długość można pokryć jednym zestawem, tym bardziej opłacalny i łatwiejszy do skonfigurowania system jako całość.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo obiektu i zmniejszyć liczbę fałszywych alarmów, pożądane jest, aby alarm obwodowy był łatwo zintegrowany z innymi systemami bezpieczeństwa. Centralny sterownik systemu obsługuje dużą ilość obwodowych czujników bezpieczeństwa. Co pozwala na tworzenie rozbudowanych odcinków z barierami blokującymi? Taki system ochrony jest w stanie blokować obwody kilku obiektów jednocześnie na różnych typach ogrodzeń, w tym wyposażonych ogrodzeniach metalowych – sztywnych spawanych, ramowych, kratowych, profilowanych blachach itp.

W celu dostrojenia systemu, przesyłania danych i informacji wyjściowych do stacji roboczej operatora, wykorzystywane jest dostarczone, firmowe oprogramowanie. Oprogramowanie umożliwia skonfigurowanie lokalizacji miejsca naruszenia poprzez podzielenie chronionego obszaru na dwie sekcje z możliwością zmiany ilości czułych czujników w każdym z nich.