Dlaczego fotowoltaika? Słowo fotowoltaika (PV) zostało po raz pierwszy użyte około 1890 roku i pochodzi z języka greckiego. „Phos” oznacza światło, a „volt” oznacza elektryczność. Dokładnie opisuje działanie materiałów i urządzeń fotowoltaicznych. Fotowoltaika to metoda bezpośredniej konwersji światła na energię elektryczną. Dobrze znanym przykładem technologii fotowoltaicznej jest kalkulator słoneczny, który wykorzystuje małe ogniwa fotowoltaiczne do zasilania kalkulatora.

Panele fotowoltaiczne i instalacja solarna do podgrzewania wody

Chociaż panele fotowoltaiczne są czasami mylone z systemami słonecznego podgrzewania wody, działają one inaczej. Służą do wytwarzania energii elektrycznej, a nie ciepła. Często nazywane są również panelami słonecznymi. Ponadto PV nie wymaga do działania bezpośredniego światła słonecznego. Nawet niewielka ilość światła wystarczy, aby system działał poprawnie. Inwestycja w fotowoltaikę może więc zasilać budynki nie tylko w długie, słoneczne dni, ale także w pochmurne dni, na przykład zimą. Jednak wydajność panelu skaluje się bezpośrednio z ilością odbieranego światła. Dlatego im silniejsze światło słoneczne, tym lepiej.

Jakie są zalety fotowoltaiki?

Wiadomo, że energia ze słońca jest czysta i nieskończona. Fotowoltaika świetnie radzi sobie z pozyskiwaniem energii słonecznej i przekształcaniem jej w energię elektryczną. Dzięki temu dom jest bardziej ekologiczny i mniej zależny od sieci. Wbrew powszechnemu przekonaniu, że panele fotowoltaiczne są drogie, w dłuższej perspektywie możemy naprawdę dużo zaoszczędzić. Istnieją różne dotacje, które pokryją czystą energię, którą produkujemy. To sprawia, że ​​energia słoneczna jest mądrą inwestycją. Instalacja paneli fotowoltaicznych nie tylko chroni środowisko, ale także przynosi wymierne korzyści ekonomiczne.

Jak działa fotowoltaika?

Fotowoltaika http://www.gmstarbud.pl/fotowoltaika-swietokrzyskie/ odnosi się do bezpośredniej konwersji światła na energię elektryczną. Wykorzystuje materiały z efektem fotoelektrycznym do generowania energii. Są to tak zwane półprzewodniki. Najpopularniejszym półprzewodnikiem jest krzem, który pochłania fotony ze światła i uwalnia elektrony z atomów. Światło (naturalne lub sztuczne), które dociera do ogniwa fotowoltaicznego, wytwarza pole elektryczne pomiędzy warstwami materiału. Te wolne elektrony mogą następnie zostać uwięzione, tworząc prąd elektryczny. Można go wykorzystać do wytwarzania energii elektrycznej. Im więcej światła pochłonie, tym więcej energii elektrycznej wytworzy fotowoltaika. Panele słoneczne wykorzystujące ogniwa fotowoltaiczne generują prąd stały (DC). Jest przetwarzany na prąd przemienny (prąd przemienny) w celu wytworzenia energii elektrycznej do użytku domowego. Jeśli wytworzona energia elektryczna nie zostanie zużyta, można ją przetworzyć z powrotem na prąd stały i odesłać z powrotem do sieci.

Czym są ogniwa fotowoltaiczne i moduły fotowoltaiczne?

Ogniwa fotowoltaiczne są wykonane z materiału półprzewodnikowego, najczęściej krzemu. Kiedy światło dociera do ogniwa słonecznego, po jego dodatniej i ujemnej stronie powstaje pole elektryczne, a z atomów uwalniane są elektrony. Energia elektryczna jest wytwarzana dzięki ogniwom fotowoltaicznym. O modułach fotowoltaicznych możemy mówić, jeśli kilka ogniw jest połączonych ze sobą elektrycznie w ramach konstrukcji wsporczej. Jest przeznaczony do wytwarzania energii elektrycznej o określonym napięciu. Połączenie wielu modułów fotowoltaicznych (lub paneli) nazywamy systemem fotowoltaicznym. Możemy po prostu zamontować go na dachu budynku, aby zapewnić zasilanie.

System fotowoltaiczny

Dlaczego fotowoltaika?
Dlaczego fotowoltaika?

Prostym kryterium, które można wykorzystać do klasyfikacji modułów fotowoltaicznych, jest to, czy są one podłączone do sieci. Mając to na uwadze, możemy je podzielić na:

  • Systemy off-grid: Nie są podłączone do sieci. Są często wykorzystywane do zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną w wolnostojących budynkach lub domach wakacyjnych, które nie są podłączone do sieci publicznej. Są bardzo wygodne, ponieważ nie potrzebujemy specjalnego pozwolenia od zakładu energetycznego. Są w 100% samowystarczalne, więc nie są wymagane żadne dodatkowe generatory ani ogniwa słoneczne, gdy słońce nie świeci. Ponieważ koszt systemów magazynowania energii słonecznej spada, stają się one bardziej dostępne i przystępne cenowo dla większości gospodarstw domowych.
  • System podłączony do sieci: W razie potrzeby możemy korzystać z energii elektrycznej zakładu energetycznego. Jeśli tego nie zrobimy, możemy wykorzystać energię elektryczną wytwarzaną przez panele do użytku prywatnego, a następnie sprzedać całość lub nadwyżkę z powrotem do sieci.

Przede wszystkim cechą charakterystyczną wytwarzania energii z fotowoltaiki jest to, że można jej używać przez długi czas. Dokładna liczba zależy od różnych zmiennych, takich jak jakość paneli i warunki klimatyczne, ale generalnie może trwać ponad 40 lat. Co więcej, systemy fotowoltaiczne nie wymagają dużej konserwacji i są objęte długą gwarancją.

Virtussun fotowoltaika
ul. Lipinowska 27
87-100 Toruń
696 200 000
www.virtussun.pl
GM Starbud fotowoltaika
Składowa 25
27-200 Starachowice
518480305
www.gmstarbud.pl