Badania geotechniczne – zanim zaczniemy budować dom, musimy dopełnić wielu formalności. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że czasami koszty ponosimy jeszcze przed rozpoczęciem kopania fundamentów. Co więcej, koszty te mogą sięgać nawet 20 000 zł. Oczywiście nie obejmuje kupna działki, co często traktowane jest jako osobny temat. Istnieje wiele korelacji między gruntem a strukturą. Porozmawiajmy o studium geotechnicznym w Szczecinie, żeby wszystko było jasne.

Jaki jest cel badań geotechnicznych?

Dzięki badaniom geotechnicznym możemy później uniknąć problemów z pękaniem ścian. Poza tym są pytania formalne. Zanim zaczniemy budować dom, musimy uzyskać pozwolenie. W tym celu musimy przeprowadzić badanie geotechniczne. Okoliczności tej sprawy nie były do ​​końca jasne. Samo prawo można różnie interpretować, czasem jest naprawdę potrzebne, czasem w ogóle nie jest potrzebne. Właściwości geologiczne minerałów pozwalają nam na uzyskanie informacji o trwałości osnowy i warunkach wodnych. Pierwsza ma znaczenie głównie w kontekście fundamentów, a druga może mieć znaczenie w kontekście piwnic. Dlatego ważne jest, aby badania były prowadzone poprzez kwestie prawne, ale także poprzez kwestie praktyczne.

Kto jest odpowiedzialny za wykonywanie badań geotechnicznych?

Oczywiście jesteśmy ciekawi, kto wykonuje badania geotechniczne, prawda? Wśród firm świadczących takie usługi najważniejszą rolę odgrywają specjalnie wykwalifikowani geolodzy i geotechnicy. To właśnie te specjalności zajmują się geologią górniczą. Dlaczego są tacy ludzie? W pierwszym przypadku jest to dość oczywista sytuacja. W końcu praca geotechniczna to zawód, który operuje na relacji ziemi do domu. Jest to idealne rozwiązanie do dokładnego określania wszystkich warunków gruntowych w kontekście istniejących obciążeń konstrukcyjnych.

Badania geotechniczne
Badania geotechniczne

Geolodzy z kolei są ekspertami od ziemi. W tym przypadku budowa jest początkowo kwestią drugorzędną. Dodatkowe kwalifikacje geologiczne i inżynierskie zapewniają, że określony personel rozumie wszystkie rozkłady obciążeń. Czy jest więc jakaś różnica między tymi sytuacjami? Oprócz konieczności posiadania dodatkowych gwarancji, jest co najmniej jedna. Różne kategorie inżynierii geotechnicznej definiują różne warunki gruntowe. Pierwsza kategoria dotyczy standardowych warunków i fundamentów domów jednorodzinnych. Dotyczy to również większości inwestorów.

W nieco trudniejszych warunkach możemy zaklasyfikować dany obszar do drugiej lub trzeciej kategorii. W trzeciej kategorii mamy do czynienia z najmniej standardowymi warunkami, przy czym konieczne jest nieco bardziej szczegółowe badanie. W takim przypadku geolodzy nie mogą wykonać takiej ekspertyzy. Tutaj mamy do czynienia z zatrudnieniem inżynierów geotechników. Oczywiście wiele firm posiada odpowiednio upoważniony personel.

Wybierz osobę do wykonania badania geotechnicznego

Geolog górniczy to jeden z zawodów, który sprzyja rozwojowi wszechstronnej dyscypliny. Jednocześnie często wymaga interdyscyplinarności. W przypadku badań geotechnicznych jest to naprawdę łatwe. Wymagana jest tutaj praca geologa z kwalifikacjami w zakresie geologii i inżynierii lub geotechniki. Jak znaleźć właściwą osobę? Po pierwsze, wielu specjalistów pracuje w firmach, które zrzeszają więcej inżynierów o określonych umiejętnościach. Zweryfikowane firmy mają wiele opinii w internecie, co może być jednym z elementów kluczowego wyboru. Wszyscy stawiają cenę na pierwszym miejscu. Musimy jednak pamiętać, że sama ekspertyza i jej profesjonalne wykonanie są bardzo ważne.

Polecamy uwadze:

To jest dla przyszłego bezpieczeństwa. Ile należy zapłacić za wykonanie tego typu badań geotechnicznych? Przeważnie mówimy o cenach od 1000 do 1400 zł. W szerszym kontekście może to być od 800 do 1500 zł, ale z mniejszą częstotliwością. Mówimy o typowym teście, w którym wykonywane są dokładnie trzy dołki. Pozwala to na pozyskanie bardzo dużej ilości informacji, a tym samym dobranie odpowiedniej podstawy.

Podsumowanie tematu

Najpierw badania geotechniczne w Szczecinie wykonują inżynierowie geotechnicy i geolodzy. Inżynieria geotechniczna ma jednak szersze uprawnienia. Od standardowych warunków gruntowych i typowego domu jednorodzinnego to w ogóle nie ma znaczenia. Geolodzy muszą również posiadać odpowiednie uprawnienia geologiczno-inżynierskie. Wiele firm kojarzy osoby z takimi uprawnieniami. W większości przypadków za badania geotechniczne zapłacimy od 1000 do 1400 zł. Czy wszystko jasne? Choć tematyka jest nieco skomplikowana, wszystko jest całkowicie zrozumiałe.